walizować

walizować

18.10.2023
18.10.2023

Szanowni Państwo,

ostatnio przyszło mi sprawdzać w Google Tłumacz pewną sentencję napisaną w języku angielskim. Ku mojemu zdziwieniu jedno ze słów zostało przetłumaczone na „walizować”. Nigdzie nie znalazłam potwierdzenia istnienia tego słowa, stąd moje zapytanie, czy może ktoś z Państwa spotkał się kiedykolwiek z tym wyrazem?

Nie wiem, jakie znaczenie ma przytoczony z tłumaczenia Google Tłumacz czasownik walizować, ponieważ taki wyraz nie występuje w zasobie leksykalnym współczesnej polszczyzny ogólnej, a w pytaniu nie ma na ten temat żadnej informacji. Można jedynie przypuszczać, że wiąże się on z wyrazem waliza i, jeśli tak jest, oznacza on ‘pakowanie czegoś do walizy’. Gdyby tak istotnie było, to wyraz walizować byłby dość zręcznie utworzonym neologizmem, którego postać słowotwórczo-semantyczna jest zgodna z mechanizmami słowotwórstwa języka polskiego (por. np. paka – pakować, worek – workować, stąd analogicznie waliza – walizować). Rozważanie to ma jednak charakter czysto teoretyczny, ponieważ mam zbyt mało danych na temat kontekstu wystąpienia tego wyrazu i jego znaczenia. Oczywiście, przy tej okazji powstaje pytanie, czy taki neologizm jest potrzebny i wydaje się, że odpowiedź może być w tym wypadku jedynie negatywna, bo określone treści (o ile rzeczywiście o nie chodzi) możemy wyrazić w inny skonwencjonalizowany sposób. Stąd wniosek, że nie należy „wierzyć” translatorom typu Google Tłumacz.

Stanisław Dubisz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego