warianty ortograficzne

warianty ortograficzne
16.03.2004
16.03.2004
Jak można zdefiniować pojęcie wariantu ortograficznego?
Można powiedzieć, że warianty ortograficzne to słowa nieznacznie różniące się pisownią, a funkcjonalnie i strukturalnie równoważne, tzn. mające to samo znaczenie, tę samą charakterystykę gramatyczną i ten sam skład morfemowy. Warianty ortograficzne mogą się różnić frekwencją, nacechowaniem stylistycznym, zakresem terytorialnym lub oceną (np. jeden może być uważany za mniej poprawny od drugiego). Język polski nie dostarcza nam wielu przykładów wariancji mieszczącej się w normie językowej, gdyż użytkownicy polszczyzny oczekują, że każdy wyraz będzie miał jednoznaczną pisownię, i działalność normatywna językoznawców jest na ogół zgodna z takim oczekiwaniem. Warto jednak zanotować jeden znaczący wyjątek: otóż możemy dziś pisać np. o zatrudnieniu na czas nie określony lub o zatrudnieniu na czas nieokreślony i ta sama swoboda dotyczy też innych imiesłowów biernych.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego