waść

 
waść
16.07.2010
Czy można używać zwrotu waść w 3. osobie?
Waść to rzeczownik utworzony ze skrócenia wyrażenia waszmość, a wcześniej wasza miłość (lub wasza możność). Składnikiem tego wyrażenia jest zaimek dzierżawczy wasz, wasza, wasze, odpowiadający zaimkowi osobowemu wy, czyli zaimkowi 2. os. l.m.
Ze względu na tę etymologię szlachecki tytuł waść może być stosowany w kontekstach odpowiadających zaimkowi wy (zarówno w jego godnościowej funkcji pluralis maiestaticus, jak i w podstawowej funkcji pluralis). Natomiast odpowiednikami zaimków 3. os. on, ona, ono są zaimki dzierżawcze jego, jej, stąd jegomość oraz jejmość, a w liczbie mnogiej ichmość, ichmoście, ichmościowie.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego