wyzuć z obieży

 
wyzuć z obieży
19.02.2012
Zaintrygował mnie ostatnio tekst popularnej pieśni religijnej: „Kto się w opiekę odda Panu swemu”, a konkretnie fragment: „Ciebie on z łowczych obieży wyzuje”. Pojmuję sens ogólny, niestety nie jestem w stanie przełożyć sobie tego na język współczesny.
Z poważaniem
Katarzyna
Przytoczony fragment pieśni to wers 3. Psalmu 91 Psałterza Dawida w przekładzie Jana Kochanowskiego. Dziś ten wers jest niejasny, ponieważ zawiera wyrazy, które już wyszły z użycia. Chodzi zwłaszcza o rzeczownik obież (||obieża), czyli ‘sieć, matnia, sidło, pułapka, pęta’ oraz o czasownik wyzuć, czyli ‘uwolnić, wyrwać, wyzwolić’.
A oto jak brzmi ten wers we współczesnych przekładach:
– „Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego” (Biblia Tysiąclecia);
– „Bo On uwolni cię z sideł łowców” (tzw. przekład Paulistów);
– „Bo On cię wyzwoli z sideł ptasznika” (przekład ekumeniczny).

Chodzi zatem o to, że sam Bóg może uwolnić człowieka z sideł szatana.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego