zamknąć się w sposób słyszalny

zamknąć się w sposób słyszalny

28.05.2023
28.05.2023

Dzień dobry, ostatnio czytałem w instrukcji obsługi „Zamknąć w sposób słyszalny”. O ile wiem, jest to kalka z niemieckiego hoerbar schliessen. Nie wiem czy takie sformułowanie jest w języku polskim poprawne, czy nie lepiej byłoby powiedzieć: „zamykać do usłyszenia zatrzasku” ltp.?

Przywołana w pytaniu fraza – nawet jeśli do jakiegoś stopnia kalkuje strukturę właściwą dla języka niemieckiego – jest poprawna i spotykana w uzusie. Czynność, która ma zostać wykonana w sposób słyszalny, jest określana przez różne czasowniki, por. np.

  • Mocowanie filtra 34 jest blokowane w sposób słyszalny.
  • Nacisnąć górną część uchwytu, aż pokrywa zaskoczy w sposób słyszalny.
  • Po napowietrzeniu zawór powinien zamknąć się w sposób słyszalny. Badaniem szczelności należy również objąć wszystkie przewody i połączenia podciśnieniowe układu EGR.
  • Pokrywa musi zamknąć się w sposób słyszalny. Blokadę przekręć o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
  • Proszę ponownie nałożyć pokrywę obudowy, jak przedstawiono na rysunku, aż zablokuje się w sposób słyszalny i widoczny (zamknięcie magnetyczne).
  • Sprawdzić, czy zaczepienia zaskoczyły w sposób słyszalny, a wskaźniki bezpieczeństwa elementów obsługi ProFix (14) na przegubie pałąka (01) są ZIELONE.
  • Upewnić się, że zatrzaski blokujące zatrzaskują się w sposób słyszalny i zauważalny.
  • Zamknąć pojemnik baterii. Pokrywa 8 zatrzaskuje się w sposób słyszalny.

Fraza zamykać do usłyszenia zatrzasku nie spełnia kryterium funkcjonalności środków językowych. Jest dwuznaczna. Rzeczownik zatrzask to we współczesnej polszczyźnie przede wszystkim ‘guzik złożony z dwóch części wchodzących jedna w drugą’ oraz ‘zamek zamykający się automatycznie, bez użycia klucza’. Tymczasem podczas słyszalnego zatrzaskiwania się dwóch elementów nie zawsze mamy do czynienia z zamkiem działającym na zasadzie zapadki.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego