zapożyczenia z polszczyzny w innych językach

zapożyczenia z polszczyzny w innych językach
11.12.2009
11.12.2009
Witam!
Jak wiadomo, język polski składa się w ogromnej mierze z wyrazów pochodzenia obcego. Zastanawiam się, czy są jakiekolwiek wyrazy rdzennie polskie, które zostały zapożyczone przez inne języki.
Mariola
Rzeczywiście w języku polskim jest wiele wyrazów obcego pochodzenia i są one przedmiotem różnorodnych badań i analiz. Mniej zajmujemy się wyrazami polskimi, które przeszły do innych języków. Wiadomo jednak powszechnie o dużej liczbie polonizmów w językach ruskich, por. np. w ukraińskim: cikawyj ‘ciekawy’, wybytnyj ‘wybitny’, powit ‘powiat’, pereszkoda ‘przeszkoda’. Polonizmami w języku czeskim są m.in.: dostup, wyrok, okres, samouk, přiroda, povechný. Polskiego pochodzenia są m.in. rumuńskie wyrazy: baba, pan, povidla, poruçnic, vutca, smîntînă ‘śmietana’, a także litewskie seimas, wadas ‘wódz’. Polska śmietana to w niemieckim języku regionalnym Schmetten (Schmant).
Obywatelstwem w wielu językach europejskich cieszy się np. polski mazurek (por. franc. mazurka, ang. mazurka, niem. Masurka) czy granica (por. niem. Grenze, hol. grens, duń. grense, norw. grense, szwedz. gräns, rum. graniţă).
Sławę międzynarodową ma też polska wódka, najczęściej w formie vodka.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
  1. 11.12.2009
    Jan Miodek w książce O języku do kamery (rozdział pt. O twarogu i kwarku) podaje jeszcze takie polonizmy, jak Peitzker (piskorz) oraz Quark (twaróg). Ciekawa jest zwłaszcza dalsza historia tego drugiego słowa, które – poprzez Finnegans Wake Joyce\'a – przewędrowało do języka fizyki jako kwark.
    Jerzy Buczek, Kraków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego