zasady pracy ortoleksykografa

zasady pracy ortoleksykografa
29.09.2013
29.09.2013
Na jakiej podstawie ustala się formy równorzędne lub zalecane wyrazów w słownikach ortograficznych?
Na tak ogólnie postawione pytanie nie potrafię odpowiedzieć, praktyka u różnych autorów i w różnych wydawnictwach może być różna. Mogę wyrazić tylko swój pogląd, że o hierarchii wariantów notowanych w słowniku powinien decydować przede wszystkim stopień ich rozpowszechnienia, a w wypadku innowacji, które nie zdążyły się jeszcze upowszechnić – względy systemowe, czyli analogiczne formacje już istniejące w języku. Dodatkowo należy brać pod uwagę czynniki stylistyczne (w jakich odmianach tekstów oboczne formy są używane) i tradycję normatywną (czy nie mają aby opinii niepoprawnych). W słownikach ortograficznych wpływ tradycji jest szczególnie silny.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego