zdatny/nadający się do recyklingu

zdatny/nadający się do recyklingu

1.06.2023
1.06.2023

Dzień dobry, chciałbym się zapytać o poprawność sformułowania „przydatny do recyklingu”, które wpadło mi w oko na etykiecie keczupu. Osobiście napisałbym „zdatny do recyklingu”, „przydatny” nie pasuje mi w tym kontekście. Proszę o rozstrzygnięcie kwestii poprawności tego sformułowania.

Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.

Przymiotniki przydatny i zdatny są synonimami i w niektórych kontekstach są używane wymiennie, por. np. zdatny/ przydatny do spożycia. Jednakże pierwszy z wymienionych wyrazów ma nieco szersze znaczenie. Oprócz wspólnego z przymiotnikiem zdatny sensu ‘nadający się do czegoś, mający zastosowanie w czymś’ oznacza również ‘mogący się do czegoś przydać’, co powoduje niejednoznaczność sformułowania przydatny do recyklingu. Dlatego lepiej mówić i pisać o: materiałach/opakowaniach zdatnych/nadających się do recyklingu.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego