zmartwychpowstać

zmartwychpowstać
8.04.2010
8.04.2010
Szanowni Eksperci!
W pieśni wielkanocnej śpiewa się: „Chrystus zmartwychwstan jest, nam na przykład dan jest, iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować, alleluja!”. Taką pisownię spotkałam: „zmartwychpowstać”. Czy rzeczywiście w dawnej polszczyźnie było takie słowo, czy należałoby raczej napisać: „z martwych powstać”?
Z poważaniem
Aleksandra Kowal
Czasownik zmartwychpowstać jest wyrazem archaicznym, książkowym, ale ciągle jeszcze obecnym w dużych słownikach języka polskiego, por. np. „Chrystus Pan zmartwychpowstał” (Jan Kasprowicz), „Ojcze mój, zmartwychpowstań i zadrżyj przed nieszczęściem swego dziecka” (Aleksander Świętochowski), w znaczeniu przenośnym: „Przed oczyma jej stawał obraz smukłego młodzieńca […] w sercu jej dźwięczały zmartwychpowstałe tony jego miłosnych, upajających pieśni” (Wiktor Gomulicki) – wszystkie cytaty ze Słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego