źrzeć i źrzenica

źrzeć i źrzenica
30.06.2009
30.06.2009
Szanowni Państwo!
Zainteresował mnie czasownik źrzyj z wiersza Prorok Aleksandra Puszkina w tłumaczeniu Juliana Tuwima: „Prorocze! wstań! i źrzyj! i twórz!”. Czy słusznie przypuszczam, że czasownik ten we współczesnej mowie brzmiałby przejrzyj? W innym wersie wiersza jest mowa o źrzenicach, które „przeźrzały wieszczo chwili onej”, stąd moje domysły. Proszę o odpowiedź.
Źrzyj to forma trybu rozkazującego czasownika źrzeć ‘patrzeć, widzieć’, występującego w staropolszczyźnie, por. np. „Źrzy mu z oczu złość, szubienicą pachnie” (J. Mączyński), „Źrzy za słońcem” (J. Mączyński). Tuwim, cytowany przez Pana, archaizował (udanie).
W rozwoju historycznym wyrazu źrzeć ważne są dwa procesy: 1) fonetyczny – grupa źrz przeszła w jrz; 2) słowotwórczy – omawiany czasownik występuje dziś tylko z prefiksami, stąd np. dojrzeć, obejrzeć, podejrzeć, przejrzeć, przyjrzeć (się), rozejrzeć (się), spojrzeć, ujrzeć, wejrzeć, wyjrzeć, zajrzeć.
Rzeczownik źrzenica ‘źrenica’ zawdzięcza swoją postać fonetyczna czasownikowi źrzeć. Etymologicznie jest to bowiem zienica (por. np. czes. zenice, ros. zenica), związana z czasownikiem ziać ‘otwierać się, stać otworem’.
Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego