masz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Ma (= mach, liczba Macha)
mA (= miliamper)
ma (księg.) ndm
miał -ału, -ale
miano -nie
mieć mam, mają; miej•cie; miał, mieli
mienie (majątek) -nia
nie ma (brak; nie posiada)
nie mieć (czegoś)
Se-ma-for (wytwórnia film.) Se-ma-fora, Se-ma-forze: Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for, Se-ma-for Produkcja Filmowa

Synonimy

miano (określenie)
miano (jednostka miary)
mieć (żal, chęć)
mieć (jakąś cechę)
mieć (coś po kimś)
mieć (coś zrobić z wyboru)
mieć (grypę)
mieć (coś zrobić z przymusu)
mieć (kogoś za jakąś osobę)
ma się rozumieć (wykrzyknik) pot.
ma się rozumieć (partykuła) pot.
mieć melodię (do czegoś) pot.
mieć minus (u kogoś) pot.
mieć na oku (coś, jakiś interes)
mieć na widoku (jakiś interes)
mieć na widoku (czyjeś dobro)
mieć oko (na kogoś, coś)
mieć prawo (coś zrobić)

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego