Nieważne jakie..., ważne, że...

 
Nieważne jakie..., ważne, że...
9.09.2009
Jak zapisać wyrażenie „Nie ważne jakie..., ważne, że...” – nie ważne razem czy osobno? Proszę o uzasadnienie.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Przymiotniki w stopniu równym piszemy łącznie z partykułą negacji. Wjątkiem są konstrukcje typu nie X, ale Y oraz X, a nie Y, gdzie w miejscu ale może stać spójnik synonimiczny, np. lecz, tylko, lub inny wyrażający przeciwieństwo, np. nie X, bo Y, por. nie mały, ale duży / nie długi, tylko krótki / nie lekki, bo właśnie ciężki. Proszę zauważyć, że we wszystkich wymienionych przykładach akcent logiczny pada na skontrastowane przymiotniki, np. „Zrobił się z tego nie MAŁY, ale DUŻY kłopot”.
Konstrukcje takie nie pojawiają się w zdaniu wymienionym w Pani liście. Pod akcentem logicznym znajdują się tu człony zależne bezpośrednio lub pośrednio od przymiotników, a nie przymiotniki jako takie, np. „Nieważne, JAKIE miał powody, ważne, że je MIAŁ” albo „Nieważne, jakie miał POWODY, ważne, że to ZROBIŁ” .
Mirosław Bańko, PWN

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

SŁOWO ROKU 2017

Uniwersytet Warszawski organizuje już po raz siódmy plebiscyt na najważniejsze słowo roku. Będziemy je wybierać wszyscy w głosowaniu internetowym, a niezależnie dokona wyboru ogólnopolska kapituła profesorów językoznawstwa. Ponieważ trudno przypomnieć sobie cały rok, poniżej zamieszczamy listę słów najbardziej kluczowych statystycznie, która stanowi orientacyjną pomoc. Można także zgłosić swoją propozycję słów – zgłoś


Które słowo okaże się najważniejsze w Polsce w roku 2017? To Państwo zdecydują.

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

10 najciekawszych obrazów świata

Wyślij

Zagłosuj na SŁOWO ROKU 2017 i odbierz darmowy e-book!