Nieważne jakie..., ważne, że...

 
Nieważne jakie..., ważne, że...
9.09.2009
Jak zapisać wyrażenie „Nie ważne jakie..., ważne, że...” – nie ważne razem czy osobno? Proszę o uzasadnienie.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Przymiotniki w stopniu równym piszemy łącznie z partykułą negacji. Wjątkiem są konstrukcje typu nie X, ale Y oraz X, a nie Y, gdzie w miejscu ale może stać spójnik synonimiczny, np. lecz, tylko, lub inny wyrażający przeciwieństwo, np. nie X, bo Y, por. nie mały, ale duży / nie długi, tylko krótki / nie lekki, bo właśnie ciężki. Proszę zauważyć, że we wszystkich wymienionych przykładach akcent logiczny pada na skontrastowane przymiotniki, np. „Zrobił się z tego nie MAŁY, ale DUŻY kłopot”.
Konstrukcje takie nie pojawiają się w zdaniu wymienionym w Pani liście. Pod akcentem logicznym znajdują się tu człony zależne bezpośrednio lub pośrednio od przymiotników, a nie przymiotniki jako takie, np. „Nieważne, JAKIE miał powody, ważne, że je MIAŁ” albo „Nieważne, jakie miał POWODY, ważne, że to ZROBIŁ” .
Mirosław Bańko, PWN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!