imię, nazwisko i tytuł na kopercie

 
imię, nazwisko i tytuł na kopercie
25.11.2010
Moje pytanie dotyczy pisowni skrótu Profesorprof.: kiedy piszemy ten skrót literą wielką, a kiedy małą? Chodzi mi o umieszczenie tytułu i nazwiska na kopercie, który zapis z tych przykładów jest poprawny?
– prof. dr hab. Jan Kowalski, prof. zw. UJ
– Prof. dr hab. Jan Kowalski, prof. zw. UJ
– Prof. dr hab. Jan Kowalski, Prof. zw. UJ
Oczywiście nazwisko oraz skrót uczelni jest przypadkowy.
Bardzo dziękuję.
Radomir Graczyk
Na kopercie (również w adresie pisma wewnątrz koperty) skrót prof. powinien być zapisany wielką literą ze względów grzecznościowych. A więc:
Sz. Pan
Prof. dr hab. Jan Kowalski
Informacji o stanowisku profesora nie umieszcza się zasadniczo na kopercie. Jeśli zwyczaj panujący w danej uczelni tego jednak wymaga, lepiej jest zastosować zapis: Prof. zw. dr hab. Jan Kowalski (i dalej: Uniwersytet Jagielloński...).
Małgorzata Marcjanik, prof., UW

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego