Rok do roku w raportach finansowych

 
Rok do roku w raportach finansowych
22.09.2016
Mam problem jak zapisać skrót rok do rokur/r czy r./r.? Na logikę powinno być z kropkami, jednak nie wygląda to dobrze.

Przygotowuję raporty finansowe i ta kwestia nie daje mi spokoju.

Dziękuję za pomoc
Jacek Gruszczyński
W polszczyźnie ogólnej – poza nielicznymi wyjątkami – nie stosuje się ukośnika do skracania wyrażeń (wyjątkiem są skróty wyrażeń angielskich typu: M/s albo m/smotor ship). Inaczej sytuacja przedstawia się w odmianach specjalistycznych języka, w których dąży się z jednej strony do precyzji wypowiedzi, z drugiej zaś – do maksymalnego skrótu (np. w naukach technicznych poprawny zapis to: obr/s – bez kropki po skrócie wyrazu obrót i z ukośnikiem). Tym samym nie należy uznać za błąd stosowania w raportach finansowych i innych tego typu dokumentach specjalistycznych skrótów z ukośnikiem i bez kropek. Zapisy typu: wskaźnik C/WK (= cena/wartość księgowa), wskaźnik C/Z (= cena/zysk), r/r (= rok do roku), k/k (= kwartał do kwartału) czy m/m (= miesiąc do miesiąca) są czytelne i zrozumiałe oraz powszechnie stosowane, przy czym tego rodzaju pisownia nie jest – wyjątkowo – kalką ortografii angielskiej, w której omawiane tu skrócenia wyglądają następująco: YoY (= year-over-year albo year-on-year), QoQ (= quarter-over-quarter albo quarter-on-quarter), MoM (= month-over-month albo month-on-month). Skróty typu: rdr. czy mdm., choć zgodne z ogólnymi zasadami skracania nazw wielowyrazowych, nie przyjęły się powszechnie, co oczywiście nie znaczy, że nie można ich używać.
Adam Wolański

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego