182 350 i inne liczebniki

182 350 i inne liczebniki

7.12.2021
7.12.2021

Szanowni Państwo!

Z czym zgadza się czasownik w liczebnikach złożonych, gdy słowo tysiąc/milion i to, co po setkach, występują w innych przypadkach? Np. sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzystu pięćdziesięciu Polaków / sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery Polki - mieszkają, mieszka?

Szanowna Pani,

na składnię liczebnika złożonego wpływ ma jego ostatni element, a zatem jeśli całość kończy się liczebnikiem dwa, trzy lub cztery, to rzeczownik wystąpi w mianowniku liczby mnogiej, a orzeczenie w liczbie mnogiej. Jeśli zaś całość kończy się liczebnikiem pięć, sześć itd., to rzeczownik wystąpi w dopełniaczu liczby mnogiej, a orzeczenie przybierze formę liczby pojedynczej (rodzaju nijakiego). A zatem: Mieszka tu sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem Polek, ale: Mieszkają tu sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy Polki.


Z pozdrowieniami

Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego