18.01.2012
18.01.2012
Dzień dobry,
mam pytanie dotyczące zapisu ułamków w tekście literackim – w jakiej formie: 1 ½ czy 1 1/2?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
W tekście literackim najlepiej małe liczby zapisywać słownie, w danym wypadku – sięgnąć po słowo półtora. W tekście niebeletrystycznym i niespecjalistycznym, np. w codziennej prasie, można ułamki składać za pomocą zwykłej kreski ukośnej, ale uwaga: taki zapis nie stosuje się do ułamków mieszanych, nie można więc napisać – jak w pytaniu – 1 1/2. Ułamki mieszane składa się w indeksie górnym (licznik) i dolnym (mianownik), np. 1 1/2. W tekstach specjalistycznych nawet ułamki zwykłe składa się w taki sposób, a dodatkowo zamiast zwykłego ukośnika należy użyć kreski nachylonej pod kątem 45 stopni.
Zapis 1 ½ jest prawie dobry – należy jedynie usunąć spację między częścią całkowitą a ułamkową – ale jeśli w tekście występuje więcej ułamków, może być niepraktyczny. Zaleca się bowiem, aby wszystkie ułamki zapisywać w taki sam sposób, a nie wszystkie przecież są dostępne jako pojedyncze znaki, tak jak ½.
Więcej o zapisie ułamków – zob. A. Wolański, Edycja tekstów, s. 114–115.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego