49. BLot albo 49 BLot

49. BLot albo 49 BLot

30.09.2021
30.09.2021

Szanowni Państwo,

piszę do Państwa z prośbą o udzielenie porady językowej. Czy nazwa naszej jednostki wojskowej powinna być pisana z kropką po liczebniku czy bez (49. Baza Lotnicza czy 49 Baza Lotnicza)? Jak zasady językowe wyglądają względem skrótów, w naszym przypadku byłoby to 49.BLot czy 49BLot, a może 49. BLot.?

Ogólna reguła interpunkcyjna mówi, że po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe stawiamy kropki, np. na 10. (= dziesiątym) piętrze. Chodzi bowiem o to, by odróżniać liczebniki porządkowe od głównych, por. np.

Na osiedlu otwarto 1. (= pierwsze) kino.

Na osiedlu otwarto 1 (= jedno) kino.

W zapisach szczegółowych odnoszących się do omawianej tu problematyki znajdujemy jednak informację, że kropka po liczebniku MOŻE zostać opuszczona, jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika, że użyty został liczebnik porządkowy.

W konsekwencji tych zapisów normatywnych MOŻNA stosować kropkę po określeniu cyfrowym jednostek wojskowych (por. 49. Baza Lotnicza), ale można ją także opuścić (por. 49 Baza Lotnicza). Tak samo będzie w wypadku odpowiednich skrótów: 49. BLot albo 49 BLot. Ważna jest tu konsekwencja. Jeśli w pełnej nazwie stosujemy kropkę, to używamy jej również w skrócie.

Niezależnie od przyjętej konwencji (z kropką czy bez kropki) w skrócie konieczna jest spacja międzywyrazowa między określeniem cyfrowym a literowym.

Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego