5 listopada – 17 marca

5 listopada – 17 marca
21.02.2013
21.02.2013
Czy dopuszczalne jest umieszczenie półpauzy (lub myślnika) bez spacji pomiędzy datami, w przypadku gdy nazwa miesiąca została zapisana słownie? Przykładowo:
Po ostatniej trasie koncertowej (5 listopada 2011 – 17 marca 2012) postanowił odpocząć na Karaibach.
Ich czwarta wyprawa (czerwiec 2003 – maj 2004) zakończyła się sukcesem.
Jeśli datę zapisano słownie, to należy użyć myślnika, co automatycznie oznacza, że konieczne są spacje. Zasady interpunkcji nie określają długości myślnika: z norm edytorskich wynika, że w opisanej sytuacji najlepiej użyć kreski długiej lub średniej, ale posłużenie się dywizem (wciąż ze spacjami!) też jest dopuszczalne.
Gdyby kreska miała się znaleźć między liczbami i wyznaczać zakres liczbowy, to powinna być średniej długości (półpauza) lub krótka (dywiz). Można wokół niej zrobić spacje albo nie. Nie polecam zapisów z WSO PWN (s. 140), gdzie liczby są rozdzielone długą kreską ze spacjami.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego