5 listopada – 17 marca

5 listopada – 17 marca
21.02.2013
21.02.2013
Czy dopuszczalne jest umieszczenie półpauzy (lub myślnika) bez spacji pomiędzy datami, w przypadku gdy nazwa miesiąca została zapisana słownie? Przykładowo:
Po ostatniej trasie koncertowej (5 listopada 2011 – 17 marca 2012) postanowił odpocząć na Karaibach.
Ich czwarta wyprawa (czerwiec 2003 – maj 2004) zakończyła się sukcesem.
Jeśli datę zapisano słownie, to należy użyć myślnika, co automatycznie oznacza, że konieczne są spacje. Zasady interpunkcji nie określają długości myślnika: z norm edytorskich wynika, że w opisanej sytuacji najlepiej użyć kreski długiej lub średniej, ale posłużenie się dywizem (wciąż ze spacjami!) też jest dopuszczalne.
Gdyby kreska miała się znaleźć między liczbami i wyznaczać zakres liczbowy, to powinna być średniej długości (półpauza) lub krótka (dywiz). Można wokół niej zrobić spacje albo nie. Nie polecam zapisów z WSO PWN (s. 140), gdzie liczby są rozdzielone długą kreską ze spacjami.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego