odznaczyć

odznaczyć
22.11.2010
22.11.2010
Witam,
mam pytanie o poprawność używania słowa odznaczyć jako równoważnego z usunąć zaznaczenie. A także tłumaczenia angielskiego uncheck jako odznacz. W SJP definicja odznaczyć nie zawiera usunąć zaznaczenie i wygląda następująco:
odznaczyć — odznaczać
1. «znacząc, wyodrębnić coś z jakiejś całości»
2. «wyróżnić kogoś, dając mu jakieś odznaczenie»

Czy używanie odznaczyć zamiast usunąć zaznaczenie jest poprawne?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Odznaczyć w sensie 'anulować zaznaczenie' jest słowem poprawnie zbudowanym, mającym oparcie w innych, analogicznych formacjach, por. zabarwić i odbarwić 'pozbawić barwy', zachwaścić i odchwaścić 'usunąć chwasty', zakurzyć i odkurzyć 'oczyścić z kurzu'. W upowszechnieniu się słowa odznaczyć w interesującym Pana znaczeniu stają jednak na przeszkodzie jego pozostałe znaczenia. Szczególnie kłopotliwe jest to, które w zacytowanym fragmencie jest pierwsze (choć powinno być drugie jako rzadsze), można bowiem uznać, że jest wręcz przeciwstawne do tego, o które Pan pyta.
Na opisany tu kłopot nie ma dobrej rady: mamy wprawdzie słowa odhaczyć, odptaszkować, a nawet odfajkować, ale ona są potoczne. Myślę więc, że trzeba po prostu używać czasownika odznaczyć, nie bacząc na trudności, i czekać, aż się upowszechni. Póki to nie nastąpi, można ujmować go w cudzysłów.
W każdym razie w „słowniku językowych zakazów” PWN (jak można by nazwać nasz Wielki słownik poprawnej polszczyzny) hasło odznaczać nie zawiera uwag na temat znaczenia, o które Pan pyta. Można to interpretować dwojako:
1. nie ma zakazu – wolno używać albo
2. nie powiedziano, że wolno – widać nie wolno.

Mnie bliższe jest rozumowanie z punktu 1, ale ludzie różnią się między sobą pod tym względem.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego