odznaczyć

odznaczyć
22.11.2010
22.11.2010
Witam,
mam pytanie o poprawność używania słowa odznaczyć jako równoważnego z usunąć zaznaczenie. A także tłumaczenia angielskiego uncheck jako odznacz. W SJP definicja odznaczyć nie zawiera usunąć zaznaczenie i wygląda następująco:
odznaczyć — odznaczać
1. «znacząc, wyodrębnić coś z jakiejś całości»
2. «wyróżnić kogoś, dając mu jakieś odznaczenie»

Czy używanie odznaczyć zamiast usunąć zaznaczenie jest poprawne?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Odznaczyć w sensie 'anulować zaznaczenie' jest słowem poprawnie zbudowanym, mającym oparcie w innych, analogicznych formacjach, por. zabarwić i odbarwić 'pozbawić barwy', zachwaścić i odchwaścić 'usunąć chwasty', zakurzyć i odkurzyć 'oczyścić z kurzu'. W upowszechnieniu się słowa odznaczyć w interesującym Pana znaczeniu stają jednak na przeszkodzie jego pozostałe znaczenia. Szczególnie kłopotliwe jest to, które w zacytowanym fragmencie jest pierwsze (choć powinno być drugie jako rzadsze), można bowiem uznać, że jest wręcz przeciwstawne do tego, o które Pan pyta.
Na opisany tu kłopot nie ma dobrej rady: mamy wprawdzie słowa odhaczyć, odptaszkować, a nawet odfajkować, ale ona są potoczne. Myślę więc, że trzeba po prostu używać czasownika odznaczyć, nie bacząc na trudności, i czekać, aż się upowszechni. Póki to nie nastąpi, można ujmować go w cudzysłów.
W każdym razie w „słowniku językowych zakazów” PWN (jak można by nazwać nasz Wielki słownik poprawnej polszczyzny) hasło odznaczać nie zawiera uwag na temat znaczenia, o które Pan pyta. Można to interpretować dwojako:
1. nie ma zakazu – wolno używać albo
2. nie powiedziano, że wolno – widać nie wolno.

Mnie bliższe jest rozumowanie z punktu 1, ale ludzie różnią się między sobą pod tym względem.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego