różności imiennicze

 
różności imiennicze
9.03.2013
Szanowni Państwo,
czy poniższe imiona są przyswojone przez język polski, funkcjonują w Polsce, należą do zasobu polskich imion?
1. Jur
2. Zorzan (Zoran; żeń. Zora)
3. Kordian
4. Eunika (Eunice)
5. Sandra
6. Jowana
7. Stela (Stella)
8. Wiwiana
9. Balladyna
Z poważaniem
Czytelnik
Wszystkie są przyswojone, a – oprócz Zorzana – funkcjonują w Polsce i należą do zasobu polskich imion. Zorzanów wprawdzie nie mamy, ale żyje w Polsce kilkudziesięciu Zoranów i kilka Zor.
W większości są to imiona bardzo rzadkie. Nie dotyczy to Sandry, do końca 2011 roku nadanej ok. 49,5 tys. razy, Kordiana (ok. 2,9 tys. użytkowników) i Stelli (imię to nosi ok. 1,5 tys. Polek, Stela to wariant występujący 10 razy rzadziej).
Imiona te miewają warianty, np. oprócz Jowany odnotowano też formy Jowanka i Jowanna.
Jan Grzenia
 1. 9.03.2013
  Szanowny Panie,
  kilkanaście lat temu, prowadząc zajęcia z dziewczynkami w wieku 12–14 lat, zetknęłam się z imieniem Zorzana […], [osoba] urodzona i nazwana w Polsce – być może obecnie przebywa poza krajem, ale imię funkcjonowalo jak najbardziej, widniało w jej dokumentach szkolnych.
  Z poważaniem
  Teresa Tulska
 2. 9.03.2013
  Podając informacje o liczbie nadań imion, korzystam z udostępnionych mi danych z rejestru PESEL (wg stanu na 2001 i 2011 r.). Pierwszy zbiór danych wykorzystałem m.in. w Słowniku imion (wydanym po raz pierwszy przez Wydawnictwo Naukowe PWN w roku 2002), z drugiego korzystam na razie w tekstach publikowanych w mojej witrynie internetowej Nasze Imiona. Ponadto jest jeszcze wykaz opublikowany przez Kazimierza Rymuta w Słowniku imion współcześnie w Polsce używanych (stan na rok 2004).
  W takich statystykach podaje się zwykle bardzo dokładne dane, jest to jednak dokładność – z wielu powodów – pozorna. Nie wdając się w skomplikowane szczegóły, muszę stwierdzić, że liczby należy traktować z pewnym marginesem błędu (prawda, że niewielkim). I z pewnym dystansem do zapisów, bo nie ma wątpliwości, że występują tam liczne błędy, o czym juz pisałem we wspomnianej witrynie.
  A jeśli chodzi o Zorzanę, to w moich wykazach takie imię nie występuje, jest natomiast w wykazie Rymuta, który podaje, że imię to nadano raz w latach 1961–70. Z Pani listu wynika jednak, że osoba o tym imieniu urodziła nie wcześniej niż w roku 1980.
  Jan Grzenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego