kłopotliwy wołacz

 
kłopotliwy wołacz
18.07.2003
Jaka jest poprawna forma wołacza rzeczownika nić? Podczas ostatniej gry w scrabble zostało ułożone słowo nicio (jako wołacz od nić – o nicio słaba). Zgodnie z odmianą rzeczowników rodzaju żeńskiego grupy V powinno być W – nici, zaś w definicji wyrazu jest: „nić ż V, DCMs. nici; lm MD. nici, N. nićmi, co może sugerować, że wołacz na postać nić. W każdym razie nicio nie jest chyba poprawną formą (a może w innym kontekście?).
Przepraszam, że piszę w tak błahej sprawie, ale pewna osoba upiera się, że nicio jest poprawne.
Wołacz na -o mają rzeczowniki żeńskie zakończone na -a, i to nie wszystkie. Te na -cia tworzą bowiem wołacz na -ciu, np. babcia – babciu. Gdybyśmy zamiast nić mówili nicia, to moglibyśmy wołać niciu. Ale ponieważ mówimy nić, to wołacz utworzymy końcówką -i, np. o nici słaba! Podobnie u Mickiewicza: „Młodości, ty nad poziomy wylatuj” (bo przecież nie młodościo ani młodościu).
Mirosław Bańko

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego