nietycie

 
nietycie
2.02.2006
Witam :)
Proszę o wyjaśnienie, czy rzeczownik nietycie występuje w liczbie mnogiej, a jeśli tak, to jak będzie wyglądała jego odmiana przez przypadki. Czy forma nietyć (tych nietyć) jest poprawna gramatycznie i może być spokojnie stosowana w piśmiennictwie? Dziękuję.
Nietycie w zasadzie nie występuje w liczbie mnogiej, więc jego formy mnogie – w tym forma nietyć – mogą się wydawać dziwne. Niemniej jednak są poprawne gramatycznie. Wątpliwa natomiast jest ich poprawność komunikacyjna. Ktoś, kto ich używa, powinien wiedzieć, że są to formy raczej potencjalne niż faktycznie używane, i liczyć na to, że słuchacz zrozumie powody, dla których zostały użyte.
Mirosław Bańko, PWN

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego