ul. 9 Maja

 
ul. 9 Maja
4.04.2007
Która forma pisania nazw ulic jest poprawna: 9-go Maja czy 9. Maja?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dopisywanie końcówek gramatycznych do cyfr nie jest potrzebne, bo zapisy takie nie mają zwykle przewagi funkcjonalnej, a często są sporządzone błędnie. W podanej nazwie, gdybyśmy do cyfry dopisali końcówkę, powinno być 9‑ego Maja. Jak wygląda praktyka językowa, sprawdziłem za pomocą Google’a. Udało się znaleźć 36 form z poprawnie wyodrębnioną końcówką, a zapisów błędnych było ponad 19 tysięcy.
Po cyfrach oznaczających liczebniki porządkowe możemy umieścić kropkę, lecz gdy z kontekstu wynika jasno, że musi chodzić o liczebnik tego typu, kropkę możemy pominąć (i najlepiej skorzystać z tej możliwości). Stąd wynika, że najlepiej napisać ul. 9 Maja, a zapis 9. Maja można zaakceptować jako dopuszczalny wariant.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego