A jednak gotyk

A jednak gotyk
13.02.2015
13.02.2015
Szanowni Państwo!
Od kilku dni zastanawia mnie kwestia pisowni nazewnictwa styli architektonicznych, ze szczególnym uwzględnieniem gotyku. Dotąd, w żadnym opracowaniu naukowym, nie spotkałam się z pisownią tego słowa z użyciem wielkiej litery; nie proponuje tego także moje wydanie Słownika wyrazów obcych PWN, choć jest ono dosyć stare… Znajoma osoba jednakowoż bardzo upiera się przy pisowni Gotyk, powołując się na fakt, że słowo to jest pochodzenia obcego oraz na słownik (nie znam wydania).
Obce pochodzenie nie ma tu nic dorzeczy. Wprawdzie Polacy są podobno uprzejmi wobec obcych (albo tak lubią myśleć o sobie), ale nie posuwają się aż do tego, aby obce wyrazy pisać wielka literą. Słownik ortograficzny PWN informuje, że „wielką literą można zapisać nazwy okresów, epok, prądów kulturalno-filozoficznych”, co ilustruje przykładami „Średniowiecze, Odrodzenie, Romantyzm”, ale odradzam taką pisownię słowa gotyk. Z drugiej strony, jeśli ktoś bardzo chce, to może właściwie każde słowo zapisywać wielką literą, naciągając trochę inną regułę tego samego słownika, zilustrowaną przykładami „Ojczyzna, Kraj, Orzeł Biały, Naród, Państwo, Rząd”, a także „Powstanie Styczniowe, Powstanie Warszawskie, Unia Lubelska” (zasadniczo jednak i tutaj pierwszeństwo ma zapis małą literą).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego