Agresywny sprzedawca, czyli o tym, co może słownik

Agresywny sprzedawca, czyli o tym, co może słownik
4.06.2018
4.06.2018
Szanowni Państwo,
w Słowniku wyrazów trudnych i kłopotliwych PWN omawiany jest m.in. problem używania przymiotnika agresywny jako określenia rzutkości, energiczności, czasem natarczywości, np. agresywna reklama, agresywna kampania. Tymczasem SJP PWN jako jedno ze znaczeń tego przymiotnika podaje: ‘pełen ekspresji, dynamiki’. Czy można stąd wnioskować, że nowe znaczenie zyskało akceptację językoznawców i nie powinno być uważane za błąd?

Z wyrazami szacunku
Czytelnik
To, czy dane znaczenie (słowo, dana forma itd.) jest uważane za błąd, zależy od nas samych, a nie od językoznawców. Jeśli razi Pana wyrażenie agresywna kampania reklamowa, w którym agresywny nie oznacza ‘natarczywy’ (czyli nie wiąże się z negatywną oceną zjawiska), lecz ‘dynamiczny’ (i często zakłada pozytywne wartościowanie), to w Pańskim odczuciu jest to błąd i żaden słownik nie wpłynie na zmianę Pańskiego nastawienia. Słowniki próbują zdawać sprawę z tego, co jest w języku, oczywiście poddając to własnemu oglądowi (na tym, mniej więcej, polega proces kodyfikacji normy językowej). Agresywny współcześnie występuje w różnych kontekstach, z których część jest zbliżona do tradycyjnych, a część zupełnie się od nich oddaliła. Agresywna kampania reklamowa należy do tej pierwszej grupy, przez co chyba jest akceptowalna, ale już zdanie (autentyczne!) Zatrudnimy agresywnych pracowników do działu obsługi klienta z całą pewnością nie.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego