Akcentujemy chrześcijan

Akcentujemy chrześcijan

17.12.2023
17.12.2023

Dzień dobry,

jak wymawia się poprawnie słowo „chrześcijan”? Znalazłam na Państwa stronie informację z 2006 roku, że wymowa podobna jest do słowa "sześcian". Czy coś się w tej kwestii od tamtego czasu zmieniło? Czy dopuszczalna jest forma trzysylabowa „chrześ-ci-jan”, czy też jest to forma niepoprawna i wciąż obowiązuje wymowa z czasów Ursyna NIemcewicza?

Pozdrawiam,

Marta Saratowicz

W formie mianownikowej przywołanego w pytaniu rzeczownika akcent główny pada na drugą sylabę od końca, a akcent poboczny – na pierwszą, por. [chsze-ści-JA-nin]. W dopełniaczu i bierniku liczby mnogiej wyraz ten – pozbawiony końcówki oraz cząstki tematycznej -in – ma następujący akcent: [chsze-ŚCI-jan]. W niestarannej i potocznej dwusylabowej wymowie akcent pada następująco: [CHSZE-śćan].

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego