Alicja Bachleda Curuś

Alicja Bachleda Curuś
4.12.2011
4.12.2011
Witam,
w nazwiskach dwuczłonowych oba człony są względem siebie równorzędne i stosuje się w nich łącznik. Jednak wśród opinii językowych RJP znalazłam zapis, że „dwuczłonowe nazwiska góralskie – takie, które wskazują na pochodzenie osób, które je noszą, z różnych rodów (a nie są złożeniem nazwiska panieńskiego i mężowskiego) – zwyczajowo zapisuje się [jednak] bez łącznika, np. Alicja Bachleda Curuś, Andrzej Gąsienica Makowski”. Jaka pisownia jest więc w przypadku tych nazwisk prawidłowa?
W najnowszym WSO takiego zapisu nie ma, ale to RJP odpowiada za kodyfikację polskiej ortografii, więc nie ma formalnych podstaw, aby jej wypowiedzi kwestionować. Proszę tylko zwrócić uwagę, że zapis, który Pani znalazła, pochodzi nie z uchwały RJP, tylko z jej opinii, a opinie mają niższą rangę od uchwał. Zresztą zwyczaj, o którym się mówi w cytowanej opinii, nie jest powszechny: polska Wikipedia ma hasło Alicja Bachleda-Curuś, internetowa encyklopedia PWN hasło Andrzej Bachleda-Curuś – oba z dywizem. Także w archiwum Gazety Wyborczej nie znalazłem Alicji Bachledy-Curuś bez dywizu.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego