Anh Xuan

Anh Xuan

27.02.2008
27.02.2008

Jestem obywatelem wietnamskim osiedlonym w Polsce. Ostatnio urodziła się moja córka w Polsce. Chciałem ją nazwać Anh Xuan (imieniem wietnamskim, tj. ‘słoneczna wiosna’). Niestety napotkałem problem w USC. Kierownik tego urzędu stwierdził, że Anh Xuan nie spełnia normy ortograficznej języka polskiego, bo jest zapisane dwoma wyrazami. W związku z tym zwracam się z prośbą do Państwa o wyjaśnienie, czy Anh Xuan jako jedno imię jest niezgodne z normą ortograficzną polską.

Urzędnik w USC uznał, że są to dwa imiona. Nie należy mu się dziwić, bo jest to problem znany, o czym może Pan przeczytać w opinii Rady Języka Polskiego na temat imienia Anna Maria.

Za odrębne imię uznaje się w Polsce tylko takie, które jest wyrazem graficznym. Mówiąc jaśniej: imię polskie musi być ciągiem liter bez odstępu, nie akceptuje się imion zawierających wewnętrzną spację (jak w imieniu Anh Xuan), kwestionowane są też imiona z łącznikiem (np. Anna-Maria).

Muszę w związku z tym powiedzieć, że polska norma ortograficzna nie zabrania nadawania imion w takiej formie. Na przeszkodzie stoi polska tradycja związana z ich nadawaniem.

Myślę zresztą, że jest tu więcej problemów prawnych niż językowych. Może dobrze by było skonsultować się z prawnikiem albo z ambasadą Wietnamu, bo jest Pan obywatelem innego państwa, a to sprawę komplikuje.

Widzę dwie możliwości prostego rozwiązania tego problemu:

1) Wystarczy się zgodzić, że Anh to pierwsze imię, a Xuan drugie. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby potem dziecko nazywać oboma imionami.

2) Jeśli nie odpowiada Panu to rozwiązanie, można by zastosować zapis Anhxuan (ewentualnie AnhXuan, ale z tym mogą być dodatkowe problemy).

Te sposoby pozwalają łatwo rozwiązać problem, ale w praktyce mogą się okazać trudne, bo konieczna jest akceptacja obu stron: rodziców dziecka i urzędnika w USC.

Proszę o informację, czy te porady okazały się pomocne.

Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego