Ani tak ci nie wierzę

 
Ani tak ci nie wierzę
29.04.2009
Moja znajoma konsekwentnie używa spójnika ani jak i, np. w takich konstrukcjach: ani tak ci nie wierzę (w znaczeniu 'i tak nie wierzę'), chociaż ani tak nie wiem, jak to będzie (w znaczeniu 'chociaż i tak nie wiem jak to będzie'). To tylko dwa przykłady z ostatnich dni. No i mam problem, bo na moje ucho polonisty i informatyka to jest błąd językowy (nie udało mi się odnaleźć podobnych użyć w słownikach i korpusie), ale być może jest to jakiś regionalizm, o którym, jako człek miastowy, nie mam zielonego pojęcia?
Ani w gwarach pełni rolę spójnika i, łączy równorzędne części zdania zaprzeczonego (płótno twarde ani mytkie jes niedobre – z pow. miechowskiego), zdania współrzędne (dzisioj nie muwióm ani robióm jak beło downi – z pow. opoczyńskiego). W przytoczonym w pytaniu połączenie ani tak... słowo ani występuje raczej w funkcji ekspresywnej. W gwarach tego typu konstrukcji nie zanotowano (za Słownikiem gwar polskich, t. I, Wrocław-Kraków 1979–1982, s. 119–123). Być może należy tu mówić o idiolekcie. Ciekawe też byłoby zbadanie języka innych osób z danego terenu pod tym kątem.
Barbara Grabka, Instytut Języka Polskiego PAN
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego