Ani tak ci nie wierzę

Ani tak ci nie wierzę
29.04.2009
29.04.2009
Moja znajoma konsekwentnie używa spójnika ani jak i, np. w takich konstrukcjach: ani tak ci nie wierzę (w znaczeniu 'i tak nie wierzę'), chociaż ani tak nie wiem, jak to będzie (w znaczeniu 'chociaż i tak nie wiem jak to będzie'). To tylko dwa przykłady z ostatnich dni. No i mam problem, bo na moje ucho polonisty i informatyka to jest błąd językowy (nie udało mi się odnaleźć podobnych użyć w słownikach i korpusie), ale być może jest to jakiś regionalizm, o którym, jako człek miastowy, nie mam zielonego pojęcia?
Ani w gwarach pełni rolę spójnika i, łączy równorzędne części zdania zaprzeczonego (płótno twarde ani mytkie jes niedobre – z pow. miechowskiego), zdania współrzędne (dzisioj nie muwióm ani robióm jak beło downi – z pow. opoczyńskiego). W przytoczonym w pytaniu połączenie ani tak… słowo ani występuje raczej w funkcji ekspresywnej. W gwarach tego typu konstrukcji nie zanotowano (za Słownikiem gwar polskich, t. I, Wrocław-Kraków 1979–1982, s. 119–123). Być może należy tu mówić o idiolekcie. Ciekawe też byłoby zbadanie języka innych osób z danego terenu pod tym kątem.
Barbara Grabka, Instytut Języka Polskiego PAN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego