Anonimowi Alkoholicy jako tacy

Anonimowi Alkoholicy jako tacy
8.11.2018
8.11.2018
Szanowni Państwo!
Mam wątpliwości co do zdania: AA, jako takie, nie powinno nigdy stać się organizacją. Wątpliwość pierwsza: jako takie? A cóż to niby znaczy? Jako jakie? Czyżby było jakieś jako inne? Druga dotyczy rodzaju – chodzi tu o Anonimowych Alkoholików – czemu więc nie jako takich? To może być też Wspólnota AA, ale wtedy poprawnie byłoby jako taka. Sam skrót AA jest rodzaju nijakiego? A dlaczego?

Z poważaniem – Maria W.
Korespondentka zgłasza do przytoczonego zdania dwa zastrzeżenia. Jedno dotyczy poziomu leksykalnego, drugie – gramatycznego. Zacznijmy od pierwszego. Wyrażenie jako taki (w odpowiednim dla kontekstu zdania rodzaju gramatycznym) jest frazeologizmem, który niejako wprowadza wyrażenie nawiązujące do wcześniejszej charakterystyki obiektu lub stanu rzeczy i zarazem uzasadnia to, o czym jest mowa w dalszej części zdania, por. np.

Był powszechnie znanym i szanowanym adwokatem i jako taki bronił prezydenta w procesie cywilnym.

Nie znając tekstu poprzedzającego omawiane tu zdanie z frazeologizmem jako taki, nie możemy stwierdzić, czy użyty on został poprawnie, czy błędnie. Sam w sobie frazeologizm ten – jak pokazaliśmy powyżej – błędem nie jest i jest powszechnie używany.
Co się zaś tyczy skrótowca AA oznaczającego Anonimowych Alkoholików. Skrótowiec ten odnosi się do wyrażenia w liczbie mnogiej w rodzaju męskoosobowym. Dlatego też – jako taki (!) – powinien się łączyć z określeniami oraz orzeczeniem, które również mają tę samą liczbę i rodzaj, por.

AA jako tacy nie powinni nigdy stać się organizacją.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego