Antysemityzm nie tylko w stosunku do żydów (Żydów)

Antysemityzm nie tylko w stosunku do żydów (Żydów)
20.04.2018
20.04.2018
Dlaczego antysemityzm wg słownikowej definicji odnosi się tylko do Żydów jako grupy wyznaniowej lub etnicznej, kiedy Semici wg encyklopedii to ‘wszystkie ludy albo zamieszkujące staroż. Bliski Wschód, albo posługujące się dzisiaj językami z rodziny języków semickich’? Czy w takim razie istnieje oddzielne słowo określające wrogość wobec np. Arabów, czy też na taką sytuację dostępne są jedynie pojęcia ogólne, jak np. rasizm?

Pozdrawiam
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby terminem antysemityzm nazywać ‘niechęć, wrogość i awersję do wszystkich przedstawicieli rasy semickiej, czyli Semitów’ (owa grupa etniczna zamieszkuje tereny od Bliskiego Wschodu po Saharę Zachodnią). Jak wiadomo, są to przede wszystkim w dużej części Arabowie muzułmanie, ale żyje tam także garstka Arabów chrześcijan, prześladowanych za wiarę. Genetycznie i w tym wypadku można więc mówić o antysemityzmie. Jednak owego określania na co dzień się nie używa, przylgnęło ono do żydów – wyznawców religii mojżeszowej (mimo że ci Semici jako wyznawcy stanowią mniejszość) i Żydów – członków narodu żydowskiego. Może w nowych wydaniach słowników (to uwaga do leksykografów) warto nieco zmodyfikować (poszerzyć) definicję pojęcia antysemityzm?
Maciej Malinowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego