Apozycja w skodzie octavii

Apozycja w skodzie octavii
12.12.2015
12.12.2015
Spotkałem się z hasłem reklamowym: Co cię zadziwia w Skodzie Octavia?. Czy nie powinno być: Octavii?
W poradni wiele razy pojawiło się sformułowanie „konstrukcja apozycyjna”. Czym właściwie są te konstrukcje i jakimi rządzą się prawami? Pytam, bo być może gdybym to wiedział, sam potrafiłbym odpowiedzieć sobie na zadane pytanie. Wyłowiłem dwa przykłady, które tak określono: na stacji Ratusz Arsenał, pacjenci z wirusem ebola. Jednakże Skoda Octavia wydaje mi się innego rodzaju sytuacją.
Są dwa rodzaje konstrukcji apozycyjnych. W jednych rzeczownik nadrzędny uzgadnia się składniowo z rzeczownikiem podrzędnym, tak że oba zgodnie odmieniają się przez przypadki, np. rzeka Wisła, rzeki Wisły, rzece Wiśle itd. W drugich pierwszy rzeczownik rządzi drugim, narzucając mu formę mianownika, np. stacja Koluszki, stacji Koluszki, stację Koluszki itd.
Nazwy samochodów zasadniczo reprezentują pierwszy typ, por. Mam volkswagena golfa (przecież nie Mam volkswagena golf), Jeżdżę oplem corsą, Sprzedałam swoją starą skodę fabię.
Octavia jest słowem odmiennym, więc sądzę, że powinna się zachowywać tak jak fabia w sfabrykowanym przeze mnie przykładzie. Jeśli sprzedawcy lub producentowi będzie zależeć na utrwaleniu nazwy w oczach odbiorców, to nic dziwnego, że będzie niechętny jej odmienianiu. Dobrze jednak, aby z jednakową troską zabiegał o względy poprawności językowej, a jedno z drugim daje się przecież pogodzić, por. Czym cię zadziwia Škoda Octavia?. Zostawiłem wielkie litery bez zmian, gdyż w zdaniu tym chodzi o markę, a nie egzemplarz. Z tego samego powodu zamieniłem S na Š (gdyby pisać małą literą, wystarczyłoby s).
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego