Asyż – asyski?

Asyż – asyski?
21.06.2010
21.06.2010
Szanowni Państwo!
W dostępnych słownikach znajduję sprzeczne informacje dotyczące formy przymiotnikowej od rzeczownika Asyż. Większość z nich informuje, że przymiotnika i nazwy mieszkańców nie tworzy się, ale są i takie, które podają formę asyski. Osobiście bardziej wiarygodna wydaje mi się pierwsza wersja. Czy jest tak rzeczywiście? I jak np. w takim kontekście rozumieć formę paryski od zakończonego podobnie jak Asyż słowa Paryż?
Z wyrazami szacunku,
Aleksandra Marczuk
Słowniki poprawnej polszczyzny PWN, a także np. Słownik nazw geograficznych J. Grzeni (PWN, 2008) informują, że przymiotnik od nazwy Asyż nie jest używany. W internecie jest jednak sporo przykładów jego użycia, m.in. w tytule wiersza Staffa, rozpoczynającego się apostrofą do św. Franciszka z Asyżu. Można by więc powiedzieć ściślej, że forma asyski jest mało używana. W każdym razie mniej niż reprezentująca ten sam typ słowotwórczy forma paryski.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego