Baza wolno dostępna – baza o otwartym dostępie

Baza wolno dostępna – baza o otwartym dostępie
13.12.2015
13.12.2015
Szanowni Państwo,
czy można użyć przymiotnika wolnodostępna w odniesieniu do bazy danych? Często używa się sformułowania wolny dostęp (ang. open acces), w języku angielskim funkcjonuje też przymiotnik freely accessible. Po polsku wolnodostępna baza itp. już funkcjonuje, ale chyba raczej potocznie. Chciałabym się upewnić czy można bez obaw oficjalnie użyć takiego spolszczenia.
Z góry dziękuję, Joanna Gul
Właściwszą pod względem poprawnościowym kalką frazeologiczną angielskiego wyrażenia open acces jest polskie określenie otwarty dostęp, podobnie zresztą jak jest w wypadku wyrażeń: otwarte oprogramowanie (ang. open source software), otwarty standard (ang. open standard) czy otwarte zasoby edukacyjne (ang. open educational resources).
W normie wzorcowej w odniesieniu do bazy danych powinniśmy mówić i pisać o bazie o otwartym dostępie. Określenia baza wolno dostępna (wyrażenia złożone z przysłówka i przymiotnika piszemy rozdzielnie), które funkcjonuje m.in. w profesjolekcie informatyków oraz pracowników informacji naukowej, nie należy przenosić do języka ogólnego. Ma ono bowiem tę wadę, że nie jest przejrzyste znaczeniowo. Nie wiadomo, czy wolno oznacza tu swobodę (łatwość) dostępu do bazy, czy też nieśpieszny (powolny) dostęp do niej.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego