słownictwo

 • koszula z lnem

  25.03.2023
  25.03.2023

  Jaka jest prawidłowa forma koszula z lnem, czy koszula ze lnem?

  Nie mogę użyć formy lniana, ponieważ zawartość lnu wynosi tylko 50%

 • dr n. społ., mgr ekon., inż. XYZ

  25.03.2023
  25.03.2023

  Posiadam tytuł zawodowy inżynier elektromechanik, jestem magistrem ekonomii i jestem doktorem nauk społecznych. Czy mogę używać tytułu dr inż.?

 • Partykuła może jako odpowiedź

  24.03.2023
  24.03.2023

  Dzień dobry, chciałem się zapytać czy słowo „może” można użyć jako odpowiedzi, na pytanie w którym „może” było już zawarte?

  Przykład:

  – A Może to jednak COVID?

  – Może.

 • redoks

  24.03.2023
  24.03.2023

  Szanowni Państwo,

  zastanawia mnie od jakiegoś czasu, jaką część mowy stanowi wyraz „redoks”. Najczęściej jest używany w zbitkach „reakcja redoks” czy „elektroda redoks”, ale z rzadka znajduję też formy „redoksu”, „redoksy” itp. Czy jest to wobec tego rzeczownik używany apozycyjnie, czy to pierwsze użycie kwalifikuje się jako przymiotnik?

 • Bliskoznaczniki?

  23.03.2023
  23.03.2023

  Czy zwrot „w wyniku zaistniałej sytuacji” i zwrot „w wyniku zdarzenia” można używać zamiennie? Czy są synonimami?

 • norma przepisana

  23.03.2023
  23.03.2023

  Dlaczego w pismach procesowych, orzeczeniach itp. powszechnie używa się sformułowania „przepisanych”, zamiast „przepisowych”, jak np. w zdaniu: „Wnoszę o zasądzenie od organu na moją rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych.”

  Czy to jest prawidłowe?

  Widząc słowo „przepisanych” chciałoby się od razu zapytać przepisanych skąd lub od kogo?

 • wiele

  22.03.2023
  22.03.2023

  Dlaczego mówimy „w wielu miejscach”, skoro „wiele” wymaga użycia dopełniacza liczby mnogiej? Rozumiem, że są to dwa rzeczowniki w formie miejscownika po przyimku „w”, ale dlaczego „wiele” traci swój wpływ na rzeczownik?

 • nim, zanim

  21.03.2023
  21.03.2023

  Szanowni Państwo,

  czy zdanie „Zanim jem śniadanie, biorę prysznic” można uznać za poprawne? Interesuje mnie dopuszczalność czasownika w czasie teraźniejszym w aspekcie niedokonanym w zdaniu podrzędnym (zdanie czasowe), jeśli czasownik jest poprzedzony spójnikiem „zanim”. Czy osoba (tożsama lub różna w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym) ma wpływ na kwalifikację poprawnościową takiego zdania?


  Z poważaniem

  Tomasz Marek

 • Różnice w kodyfikacji związków wyrazowych

  20.03.2023
  20.03.2023

  Szanowni Językoznawcy,

  poproszę o analizę, jaka jest łączliwość leksykalna słów typu posada, funkcja, godność, urząd, stanowisko itp. Moje wątpliwości wynikają różnic między zaleceniem, które podaje NCK we wpisie „PIASTOWAĆ, SPRAWOWAĆ, PEŁNIĆ” (https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/piastowac-sprawowac-pelnic,cltt,P), a połączeniami zaproponowanymi przez autorów WSJP PAN w haśle „piastować” (https://wsjp.pl/haslo/podglad/13571/piastowac/1859138/urzad).

  Pozostaję z poważaniem

  J.J.

 • Zwroty adresatywne w korespondencji służbowej

  19.03.2023
  19.03.2023

  Dzień dobry,

  od dawna zastanawiam się nad formą „Kochani/Drodzy” – rozumiem, ze to jakaś forma grzecznościowa, ale wydaje mi się nad wyraz przesłodzona. Czemu ludzie zwracają się do ogółu per „kochani” – skąd się wziął taki zwyczaj – czemu „kochani”??? W mojej pracy ludzie nadużywają tego „kochani” (ilekroć piszą komunikat do grupy tak właśnie zaczynają) lub stosują formy tj. „Robaczki” i inne zwroty mające nadać tonu jakiejś zażyłości, sympatii.

 • msza w intencji

  19.03.2023
  19.03.2023

  Proszę o wytłumaczenie sformułowania „Msza Św. w int. Ojczyzny i Prezydenta”. Czy dobrze rozumiem, że modlitwa tak określona jest sprawowana w int. pewnego terytorium i Prezydenta? Nie uwzględnia narodu, bez którego nie możemy mówić o istnieniu ojczyzny? Czy poprawnym rozumieniem jest, że termin ojczyzna jest tak szeroki, że obejmuje także swoim znaczeniem naród? Czy int., aby była pełna w swoim znaczeniu, nie powinna odnosić się oprócz ojczyzny, także do narodu, który związany jest z ojczyzną?

 • Nadużywanie zaimków ten, ta, to

  19.03.2023
  19.03.2023

  Szanowni Państwo,

  zastanawia mnie tendencja, jaką ostatnio zauważam w języku. Chodzi o nadmierne używanie zaimków wskazujących (ten/ta/to w różnych przypadkach nawet kilkakrotnie w jednym zdaniu). Można ją zaobserwować nie tylko w języku potocznym mówionym, ale także pisanym, a czasem nawet w wypowiedziach oficjalnych. Wcześniej tego aż tak nie odczuwałam. Skąd bierze się podobna skłonność? Starałam się znaleźć jakiekolwiek źródła mówiące na ten temat, jednak zakończyło się to fiaskiem.

 • dziesiątka

  18.03.2023
  18.03.2023

  Czy poprawny jest zapis „strzał w 10” jako „strzał w dziesiątkę”? Czy „10” może zastąpić rzeczownik „dziesiątka”, czy zastępuje on tylko liczebniki (dziesięć, dziesiąty)?

 • klient, przedsiębiorca, podatnik

  17.03.2023
  17.03.2023

  W administracji coraz częściej używa się sformułowań „klient” „przedsiębiorca” zamiast słowa „podatnik”. Z tego też wynika moje pytanie, czy właściwe jest wyrażenie razem „klienci i przedsiębiorcy” jako zamiennik sformułowania „podatnicy”, czy powinno stosować się je osobno?

  Z wyrazami szacunku

  Adrian Bujak

 • Plus minus

  17.03.2023
  17.03.2023

  Pytanie moje dotyczy wyrażeń z +/-. Często słyszę taką składnię: „Szukam telewizora w cenie +/- 2500zł”. Autora takiego pytania w domyśle szuka telewizora w okolicach 2500zł z niewielką odchyłką (nie wiemy jaką). Otóż wydaje mi się, że brakuje tutaj ceny bazowej to znaczy pytanie powinno brzmieć: „Szukam telewizora w cenie 2500zł +/- 300zł”.

 • Wakat

  15.03.2023
  15.03.2023

  Czy można mówić „wolne wakaty”, czy należy uznać że to jest niepoprawne i należy mówić wyłącznie „wakaty” ?

 • Ciężka sytuacja

  15.03.2023
  15.03.2023

  Czy można powiedzieć „ciężka sytuacja”? Czy znaczenie słowa „ciężki” jako „trudny do zniesienia” jest potoczne?

 • Budyń na wytrawnie

  14.03.2023
  14.03.2023

  Dzień dobry, proszę o ocenę poprawności wyrażenia: „budyń na wytrawnie”.

  Dziękuję

 • Rysunek przedstawia

  13.03.2023
  13.03.2023

  Dzień dobry,

  piszę tekst naukowy i mam taką o to rozkminkę: czy poprawne jest sformułowanie „rysunek przedstawia”? Czy też rysunek jako rzecz niematerialna bezosobowa nie może przedstawiać?

  Pozdrawiam

  Aleksandra

 • Skrzydlate słowa

  13.03.2023
  13.03.2023

  Ciekawi mnie to od dłuższego czasu – skąd się wzięło powiedzenie „Nie idź(cie) tą drogą”?

  Oczywiście wiem, że jest to słynna wypowiedź Kwaśniewskiego. Ale czy to powiedzenie jest jego własnym wynalazkiem, to on je wymyślił i ukuł, a inni tylko od niego je przejęli? Czy też może powiedzenie to funkcjonowało już przed nim, a on je tylko spopularyzował (i dorzucił do niego psa Sabę?)

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego