Big Mac

 
Big Mac
5.02.2003
Jak należałoby zapisać Big Mac w zdaniu: „Ile kosztuje… big mac (Big Mac?)”?
Pisownia małą literą byłaby dość rozumna, bo nasuwa się analogia do pisowni typu Mercedes 'firma i marka', mercedes 'pojazd tej firmy, marki', lecz gdybyśmy tak wyraz ten zapisali, byłby to chyba precedens.
Przeszukałem pod kątem takiej pisowni zasoby Internetu, o których nie bez racji mawia się, że są nieogarnione, i nie znalazłem ani jednego przykładu (a złośliwie mówiąc, jeśli jakiejś pisowni nie można spotkać w Internecie, to nie jest ona w ogóle możliwa). Oznacza to, że nie mamy oparcia w zwyczaju językowym, na który zapewne silnie oddziałuje fakt, że zapis wielkimi literami często pojawia się w miejscach publicznych.
Ostatecznie, rozważywszy różne racje, dochodzę do wniosku, że najlepiej byłoby zapisać „Ile kosztuje Big Mac?”.
Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego