Bitcoin

Bitcoin
23.12.2015
23.12.2015
Szanowni Państwo!
Moje pytanie dotyczy kryptowaluty: bitcoin. Czy nie powinno się zawsze używać małej litery? Pisownia jest różna, odmiana także. Na przykład: technologia Bitcoin (czy nie bitcoina?), określił Bitcoina, dołącza do świata Bitcoin. Widziałam również tytuł artykułu: Handel bitcoin w Danii (czy nie bitcoinami?), California nadaje Bitcoinowi… .
Jeśli mogłabym poprosić o wzór odmiany oraz kiedy stosować wielką, a kiedy małą literę.
Z wyrazami szacunku
BP
Wyraz bitcoin [czyt. bit kojn] to nazwa zdecentralizowanej, ponadnarodowej cyfrowej waluty oraz odpowiadającej jej jednostki monetarnej. W angielszczyźnie pierwsze ze znaczeń jest nazwą własną, dlatego w tym właśnie znaczeniu używana jest w tekstach anglojęzycznych wielka litera (Bitcoin, także BitCoin). W polszczyźnie używamy w obu znaczeniach małych liter.
Wyraz został utworzony od angielskiego skrótu bit (od bi(nary) (digi)t, ‘cyfra dwójkowa’) oraz rzeczownika coin (‘moneta’). Dlatego też w polszczyźnie oprócz formy bitcoin występuje czasami wyraz bitmoneta.
Wyraz bitcoin jest odmiennym rzeczownikiem rodzaju męskiego (nieżywotnym): D. bitcoina, C. bitcoinowi, N. bitcoinem, Ms. bitcoinie, l.mn. M. bitcoiny, D. bitcoinów, C. bitcoinom, N. bitcoinami, Ms. bitcoinach. Biernik – jak w wypadku innych jednostek monetarnych – jest równy dopełniaczowi.
W znaczeniu waluty wyraz bitcoin nie ma liczby mnogiej, por.
Dla milionów fanów bitcoina na świecie decyzja niemieckiego resortu finansów, legalizująca prywatny obrót tą walutą, to początek nowej epoki. Wierzą, że w ślad za Niemcami pójdą pozostałe kraje Unii, potem USA, a niedługo cały świat uzna bitcoina za normalną walutę, jak dolara, euro czy funta.
Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego