Bniecbieńca

Bniecbieńca
18.02.2020
18.02.2020
Czy formy bniecbieńca możemy określić mianem supletywnych?
Formy supletywne to takie dwie formy fleksyjne tego samego wyrazu, które nie mają ze sobą związku etymologicznego, które genetycznie są formami innych leksemów. Formami supletywnymi są np. człowiek – ludzie, rok – lata. W wypadku pary: bniec (swoją drogą, warto wyjaśnić, że jest to nazwa rośliny) – bieńca mamy do czynienia ze zwykłą obocznością tematyczną, tzw. e ruchomym.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego