Brak odpowiedzi jako uzgodnienie?

 
Brak odpowiedzi jako uzgodnienie?
17.04.2019
Szanowni Państwo,
w pracy otrzymuję do zaopiniowania projekty aktów prawnych. W pismach przewodnich do ww. projektów często spotykam się z formułką Brak odpowiedzi w podanym terminie potraktowany będzie jako uzgodnienie projektu. Zastanawiam się, czy zacytowane przeze mnie zdanie jest poprawnie zbudowane i czy brak uwag do jakiegoś projektu można określać jako jego uzgodnienie.

Proszę o rozwianie moich wątpliwości.
O tym, że niewypowiedzenie się na jakiś temat jest traktowane jako wyrażenie zgody, mówi już antyczna sentencja Qui tacet, consentit (Kto milczy, ten się zgadza). W przywołanym przez Pana zdaniu rzeczywiście jednak niefortunnie użyto słowa uzgodnienie. Zakłada ono bowiem wspólne działanie kilku (co najmniej dwóch) stron, z czym nie mamy do czynienia w opisanej sytuacji. Niewątpliwie odpowiedniejsze byłoby słowo oznaczające akceptację (która ma charakter jednostronny), np. Brak odpowiedzi w podanym terminie potraktowany będzie jako akceptacja / przyjęcie projektu.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego