Brak przecinka przy okoliczniku

Brak przecinka przy okoliczniku

29.10.2023
29.10.2023

Dzień dobry Szanowni Państwo. Bardzo mnie ciekawi reguła według której stoi przycinek w tym zdaniu. Dziękuję.

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody” (z internetu).

Nie ma takiej reguły. Przecinek w przytoczonym wypowiedzeniu jest niezasadny. Człon: W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania… stanowi okolicznik. A podstawową zasadą interpunkcji polskiej przy okoliczniku jest brak jakichkolwiek znaków przestankowych. Wynika to stad, że na ogół okoliczniki mają charakter integralny. Tworzą z wyrazem określanym ścisły związek wyrazowy.

W miejscu, w którym w przywołanym w pytaniu wypowiedzeniu postawiono przecinek, czyli na granicy między okolicznikiem a resztą zdania, wystąpiłby podczas głośnego czytania tzw. przestanek oddechowy. Mimo tego przestanku w zapisie nie stosuje się przecinka.

Adam Wolański
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego