Brzmi wygodnie

Brzmi wygodnie
9.06.2020
9.06.2020
Od dłuższego czasu zastanawia mnie czy brzmi wygodnie (np. Zostań w domu, kupuj z domu! Brzmi wygodnie, prawda?) jest prawidłowym sformułowaniem?
Trudno brzmieniu przypisać cechę wygody – konstrukcja brzmieć wygodnie wydaje się zatem pozbawiona logiki. Można ją potraktować jako metaforę, jednak musiałaby ona mieć solidną motywację, a tej w przytoczonym zdaniu nie można znaleźć.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
  1. 9.06.2020
    Wyrażenie brzmi wygodnie to ewidentnie kalka z angielskiego, gdzie czasownik to sound (dosłownie ‘brzmieć’) ma szeroko rozpowszechnione znaczenie przenośne ‘wydawać się, sprawiać wrażenie’.
    Łukasz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego