Centrum Kontaktu

Centrum Kontaktu
17.10.2013
17.10.2013
Szanowny Panie Profesorze,
jako pracownik Centrum Komunikacji Społecznej, jednego z biur Urzędu m.st. Warszawy, zwracam się do Pana z prośbą o opinię w sprawie nadania nazwy Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 nowo powstałemu ośrodkowi, którego zadaniem jest informowanie mieszkańców Warszawy o wszelkich procedurach realizowanych przez Urząd, a także reagowanie na wszelkie zgłaszane problemy dotyczące, w skrócie, funkcjonowania Miasta. Skontaktować się z nami będzie można za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, spośród których najczęściej używanym będzie zapewne linia telefoniczna.
Wątpliwości nastręcza nam wyrażenie centrum kontaktu – jako dosłowne tłumaczenie angielskiego (amerykańskiego) contact center. Zrezygnowaliśmy z nazwy Centrum Informacji Warszawa 19 115, ponieważ wyklucza ona skojarzenie, że pod tym numerem przyjmowane będą również interwencje. Odrzucona została także nazwa Centrum informacyjno-interwencyjne Warszawa 19 115 jako zbyt długa. Nie chcemy także stosować nazwy Infolinia Warszawa 19 115. Nieprzydatne jest również obcojęzyczne call center.
Prosimy zatem Pana Profesora o opinię, czy wyrażenie centrum kontaktu jest poprawne językowo i może być zrozumiałe dla ogółu mieszkańców.
Z poważaniem
Tomasz Dziedziczak
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)
Centrum Kontaktu to nazwa poprawnie zbudowana, por. inne podobne nazwy z zależnym dopełniaczem: Centrum Badań Kosmicznych PAN, Narodowe Centrum Nauki, Centrum Sportu i Rekreacji UW czy – wymienione przez Pana – Centrum Komunikacji Społecznej. Jedyna różnica jest taka, że badania, nauka, rekreacja, sport czy komunikacja to całe zespoły działań, ciągi zdarzeń, podczas gdy kontakt jest pojedynczym zdarzeniem. Dlatego wolałbym nazwę Centrum Kontaktów Warszawa 19 115.
Inna sprawa, czy w ogóle potrzebne jest tutaj – dosyć pretensjonalne w tym kontekście – słowo centrum. Występuje zwykle w nazwach większych instytucji lub ich działów, podczas gdy jednostka w urzędzie miejskim mająca utrzymywać kontakt w mieszkańcami mogłaby się po prostu nazywać biurem. Proszę się zastanowić, czy Biuro Kontaktów Warszawa 19 115 nie byłoby lepszą nazwą.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego