Cesarstwo Rzymskie i Rzeczpospolita szlachecka

Cesarstwo Rzymskie i Rzeczpospolita szlachecka
9.10.2014
9.10.2014
Szanowni Państwo,
czy poprawny jest zapis cesarstwo zachodniorzymskie małą literą? Jest to zachodnia część cesarstwa rzymskiego, czyli jakiś obszar dawnego państwa. Mam jednak wątpliwości, ponieważ jest też zapis Cesarstwo Rzymskie.
Podobnie, czy poprawny jest zapis Rzeczypospolita szlachecka: „Z chwilą powstania Rzeczypospolitej Szlacheckiej…”? Wydaje mi się, że słowo szlachecka jest tylko określeniem Rzeczypospolitej, a nie tworzy z nią nazwy własnej.
Dziękuję za odpowiedź!
Cesarstwo Rzymskie (po łacinie Imperium Romanum) to nazwa własna, dlatego pisana wielkimi literami. Można traktować ją też jako opisową i pisać małymi literami. Oba zapisy są rozpowszechnione.
Nie widziałem natomiast, aby ktoś pisał Rzeczpospolita Szlachecka. W Narodowym Korpusie Języka Polskiego są wprawdzie nieliczne przykłady takiej pisowni, ale mało wiarygodne, żaden nie pochodzi z książki historycznej. Historyków trzeba by zapytać, czy pisownia z dużym S ma uzasadnienie w źródłach historycznych. Opierając się na współczesnych tekstach, należałoby do niej zniechęcać.
Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego