Ciuszek

 
Ciuszek
11.02.2019
Czy słowo ciuszek ma wydźwięk negatywny? Np. chciałabym kupić jej ciuszki, chciałabym pooglądać jej ciuszki?
Ciuszek jest słowem potocznym i ma niewielkie nacechowanie ekspresywne (wnosi pewien ładunek emocjonalny), natomiast nie ma nacechowania aksjologicznego (nie wnosi oceny). Oczywiście, w określonych kontekstach może być wyrazem negatywnego lub pozytywnego stosunku do przedmiotu – wynika to jednak nie z cechy semantycznej słowa, lecz ze stosunku osoby, która go używa, do tego, co ono nazywa.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego