Ciuszek

 
Ciuszek
11.02.2019
Czy słowo ciuszek ma wydźwięk negatywny? Np. chciałabym kupić jej ciuszki, chciałabym pooglądać jej ciuszki?
Ciuszek jest słowem potocznym i ma niewielkie nacechowanie ekspresywne (wnosi pewien ładunek emocjonalny), natomiast nie ma nacechowania aksjologicznego (nie wnosi oceny). Oczywiście, w określonych kontekstach może być wyrazem negatywnego lub pozytywnego stosunku do przedmiotu – wynika to jednak nie z cechy semantycznej słowa, lecz ze stosunku osoby, która go używa, do tego, co ono nazywa.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego