Co jest nazwą własną?

Co jest nazwą własną?
26.04.2002
26.04.2002
Czy rzeczowniki określające obywateli państw, np. Ukrainiec, Cejlonka, lub obywateli [raczej mieszkańców – red.] miast, np. afganka, traktujemy jako nazwy własne, czy rzeczowniki pospolite?
Podobnie – jak traktujemy nazwy walut (np. euro, ecu, naira); nazwy pierwiastków (np. erb, nikiel); nazwy języków (np. bengali, gur, joruba); nazwy leków (np. aspiryna, gricin); a jak traktujemy słowa Negr oraz ubecja?
Czy cobol jako język programowania jest uznawany za nazwę własną, rzeczownik pospolity czy skrótowiec? Podobne pytanie dotyczy słowa ecu.
Z góry serdecznie dziękuję za udzielenie odpowiedzi.
Nazwa własna to indywidualna nazwa osoby, rzeczy, instytucji, organizacji lub miejsca, pisana wielką literą. Świadectwem jej indywidualnego charakteru jest to, że nazw własnych zazwyczaj nie używa się w liczbie mnogiej. Wielką literą piszemy jednak też inne wyrazy, które nazwami własnymi nie są, np. nazwy mieszkańców krajów, krain i kontynentów (ale nie miast). Z drugiej strony zaś pewne nazwy indywidualne i nie używane w liczbie mnogiej nie są uważane za własne, np. nazwy walut. Spośród wymienionych przez Pana przykładów nazwą własną jest tylko Cobol. Jest on także skrótowcem (od angielskiego Common Business Oriented Language) – jedno drugiemu nie przeczy.
Więcej o istocie nazw własnych i o kryteriach ich wyróżniania – zob. wstep do Słownika nazw własnych PWN.
Mirosław Bańko
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego