Co poprawne: Harpagon czy harpagon, Eden czy eden?

 
Co poprawne: Harpagon czy harpagon, Eden czy eden?
31.10.2018
Witam, czy słowa harpagon i Eden napiszemy wielką, czy małą literą?
To zależy, w jaki sposób zostały użyte. Jeśli mamy na myśli nazwisko bohatera komedii Moliera, to zapiszemy je od wielkiej litery: Harpagon. Jeśli zaś piszemy o osobie mającej cechy tej postaci, czyli o osobie skąpej, to posłużymy się nazwą pospolitą, czyli harpagon. Tę samą zasadę – nazwę własną piszemy od wielkiej litery, a nazwę pospolitą od małej – stosujemy do słów Eden i eden. To pierwsze odnosi się do biblijnego ogrodu, to drugie – do każdego innego określenia krainy wiecznej szczęśliwości.
Katarzyna Kłosińska, Uniwersytet Warszawski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego