Co to jest podpis?

Co to jest podpis?
2.01.2008
2.01.2008
Jestem pracownikiem organu administracji państwowej i proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy przyjęte i stosowane w praktyce bliżej nieokreślone znaki graficzne (np. V, łamana linia, kółko czy jakikolwiek znak graficzny), jak również parafę, uznać można językowo za podpis?
Z czysto językowego punktu widzenia znak graficzny, np. litera V, linia łamana czy kółko, nie jest podpisem, natomiast parafa jest rodzajem podpisu, mianowicie jego skróconą wersją.
Mirosław Bańko, PWN
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego