Co umieścić w bibliografii?

Co umieścić w bibliografii?
8.12.2014
8.12.2014
Szanowni Eksperci,
mam pytanie dotyczące bibliografii załącznikowej. Czy powinny sią w niej znaleźć bezwzględnie wszystkie publikacje przytaczane w przypisach? Nawet te, które nie dotyczą przedmiotu publikacji? Przykład: we wstępie do katalogu rycin Daniela Chodowieckiego autorka, rysując epokę, w której tworzył artysta, przytacza Woltera i Goethego. Czy te pozycje powinny się znaleźć w bibliografii / literaturze przedmiotu?
Z poważaniem
Iwona
W edytorstwie wyróżnia się dwa podstawowe typy zestawień bibliograficznych – bibliografię załącznikową (przedmiotową) oraz bibliografię podmiotową. W pytaniu mowa jest o tym drugim typie zestawienia bibliograficznego. Jest ono wykazem tekstów źródłowych (np. literackich, filozoficznych, historycznych), które stanowią np. źródło przykładów (cytatów) w danej publikacji.
W profesjonalnie wykonanej publikacji takie zestawienie powinno się znaleźć, lecz powinno być wyraźnie oddzielone od literatury przedmiotu. Należy je opatrzyć nagłówkiem typu: Teksty źródłowe, Źródła lub Źródła cytatów. Poszczególne opisy bibliograficzne przyjmują taki kształt jak w bibliografii załącznikowej, a całość szereguje się w kolejności alfabetycznej.
Adam Wolański
 1. 8.12.2014
  Dziękuję za odpowiedz, jednak nie zostałam zrozumiana. Chodzi mi o bibliografię załącznikową (podmiotowa to w tym wypadku np. publikacje z rycinami Chodowieckiego). Czy w bibliografii załącznikowej powinny się znaleźć bezwzględnie wszystkie cytowane publikacje, także te, które nie maja żadnego merytorycznego związku z tematem? Np. Kandyd Woltera, zacytowany jako ilustracja pewnych cech epoki? Czy wystarczy w takim przypadku przypis z adresem bibl.?
  Iwona
 2. 8.12.2014
  Wszystkie cytowane publikacje powinny trafić do bibliografii załącznikowej. Nie musi być ona natomiast jednoczęściowa. Cytaty, które zostały użyte „jako ilustracja pewnych cech epoki\'\' i nie odnoszą się bezpośrednio do tematu publikacji można zebrać oddzielnie i opatrzyć stosownym nagłówkiem.
  Wątpliwości budzi stwierdzenie, że cytaty, które ilustrują pewne cechy epoki, nie mają „żadnego merytorycznego związku z tematem\'\'. Domniemywam, że jakiś związek występuje, choć może nie z głównym tematem tekstu. Cytaty, które nie mają absolutnie żadnego związku z treścią publikacji, po prostu nie powinny się w niej znaleźć.
  Adam Wolański
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego