opracowanie tekstu

Zamieszczone tu odpowiedzi ekspertów stanowią nieocenioną pomoc przy opracowywaniu tekstu. Wskazują, jak zapisywać i wyróżniać jego określone fragmenty, jak opisywać ilustracje. Uczą jak dzielić materiał tekstowy, opisywać źródła, robić przypisy, jak odwoływać się do materiałów internetowych.

 • Zapis daty na początku zdania

  22.05.2024
  22.05.2024

  Czy można zacząć zdanie (lub akapit) od cyfry w dacie dziennej? Np. 3 listopada? Czy poprzedzić to określeniem „Dnia” lub „W dniu”?

 • Pisownia nazw części publikacji

  20.05.2024
  20.05.2024

  Szanowni Państwo,

  jestem w trakcie pisania mojej pracy magisterskiej, której część badawczą stanowi analiza wyników badań ankietowych. Wiele zdań wygląda przykładowo w ten sposób:

  Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (tabela 1)”.

  Moja promotorka uważa, że słowo "tabela" powinno zostać napisane wielką literą:

  Odpowiedzi "tak" udzieliło 50% ankietowanych kobiet i 20% mężczyzn (Tabela 1)”.

  Ja uważam, że należy je zostawić napisane małą literą. Jaka wersja jest poprawna?

  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 • zamiast że?

  14.05.2024
  14.05.2024

  Szanowni Państwo,

  Czy używanie wyrazu w książce „iż” jako zastępstwo dla „że” jest dobrym pomysłem?

  Pozdrawiam.

 • Poziome kreski przy znakach liczb rzymskich

  11.05.2024
  14.10.2020

  Dzień dobry, czy błędem jest stawianie poziomych kresek nad i pod cyfrą/liczbą rzymską, np. w zapisie miesiąca w dacie?

 • Znak: ±

  6.05.2024
  6.05.2024

  Dzień dobry,

  mam pytanie odnośnie do znaku ± (popularnego plus/minus). W terminologii technicznej zapisuje warunki np. temperatura (23±2) °C i wilgotność (50±5) %.

  Wiem, że po nawiasie musi wystąpić spacja przed °C oraz % natomiast jak to wygląda w nawiasie ze spacjami naokoło ±?

  Czy poprawny zapis to (23±2) °C i (50±5) % czy (23 ± 2) °C i (50 ± 5) %?

 • Tytuł czy nazwa własna konkursu

  4.05.2024
  4.05.2024

  Szanowni Państwo,

  mam następujące pytanie: czy poniższe zapisy są właściwe?

  1. Postanawia się zorganizować i przeprowadzić Konkurs Fotograficzny „Białe światło”.

  2. Przyjmuje się regulamin konkursu stanowiący załącznik (…).

  3. Za zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu odpowiada (…).

  Chodzi konkretnie o słowo „konkurs”, pisane wielką/małą literą. Dodam, iż zapisy przywołane są w jednym i tym samym dokumencie.

  Łączę wyrazy szacunku

 • Stopień „obcości” zapożyczenia leksykalnego

  24.04.2024
  24.04.2024

  Szanowni Państwo,

  jaką należy przyjąć metodę przy decydowaniu, które wyrazy obcego pochodzenia są wciąż na tyle obce w odbiorze użytkowników języka, że należy zapisywać je w tekście kursywą? Chodzi mi przede wszystkim o zapożyczenia z języka angielskiego takie jak: feedback, coaching czy gaslighting, które zyskały na popularności szczególnie w pewnych branżach, a mimo to wciąż brzmią dość obco.

 • Spis załączników w piśmie urzędowym

  22.04.2024
  22.04.2024

  Szanowni Państwo,

  proszę o poradę, jak pod treścią pisma urzędowego wyliczać załącznik, który został już wymieniony w treści tegoż pisma? Czy konieczne jest powtarzanie jego nazwy, czy wystarczy informacja w rodzaju „załącznik wymieniony w treści pisma - k. 1”?

 • Ciągi liczb z przecinkiem dziesiętnym

  16.04.2024
  16.04.2024

  W publikacjach z kategorii nauk technicznych może wystąpić potrzeba podania listy wartości liczbowych, co w przypadku liczb niecałkowitych może nastręczyć pewnych trudności edycyjnych. W typografii anglosaskiej przykładowa lista miałaby formę: 21.5, 2.43, 13.3, 5.68, 3.90, 6.54, 3.55, 23.1, podczas gdy zgodnie z polskimi regułami należałoby napisać w analogicznym przypadku: 21,5, 2,43, 13,3, 5,68, 3,90, 6,54, 3,55, 23,1. Zapis wg polskiej tradycji typograficznej jest zdecydowanie mniej czytelny.

  Z szacunku do czytelnika/użytkownika tekst powinien być zredagowany poprawnie i czytelnie - jak pogodzić ze sobą te dwie wartości w takiej sytuacji?

  Z wyrazami szacunku,

  Konus Kamiński

 • (NIE)POMOŻESZ MI

  11.04.2024
  11.04.2024

  Szanowni Państwo,

  mam dylemat, jak zapisać tytuł książki:

  (Nie)pomożesz mi

  (Nie)Pomożesz mi

  A może jeszcze inaczej? I dlaczego?

  Ten nawias musi zostać, tak sobie życzy autor i wydawca wydawca. Bardzo proszę o wskazanie właściwego rozwiązania.

  Z góry dziękuję za pomoc.

  Monika T.

 • Przedziały liczbowe w różnych typach tekstów

  11.04.2024
  11.04.2024

  Dzień dobry,

  w „Edycji tekstów” (s. 117) znalazłem informację, że w przypadku przedziałów liczbowych z użyciem konstrukcji „od… do…” należy powtarzać miana („np. od 5 km do 10 km”). Czy rzeczywiście zapis „od 5 do 10 km” jest błędny? Przykładowo w innej poradzie (https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Od-dwoch-do-czterech-lat-ale-2-4-lata;19016.html) możemy trafić na zapis „od 22 do 34 lat”. Czy więc nie powinien brzmieć on „od 22 lat do 34 lat”?

 • Dwukropek w wyroku sądowym

  8.04.2024
  8.04.2024

  Dzień dobry, jako prawnik mam problem z interpunkcją urzędowego tekstu.

  W wyrokach sądowych wszelkich instancji tradycyjnie używa się zwrotu „Sąd zważył, co następuje:”, co jest wstępem do szerokiego przedstawienia prawnych motywów wyroku — nie jako wyliczenie, ale jako ciągły, czasem kilkustronicowy tekst. Czy użycie dwukropka na końcu zwrotu jest w takiej sytuacji prawidłowe? Może raczeń powinno używać się wówczas kropki? A może dwukropek jest poprawnie użyty tylko wówczas, gdy później następuje zdanie w rodzaju „powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości” lub „apelacja jest bezzasadna”?

  Z poważaniem

  Piotr

 • Opis bibliograficzny czasopisma

  3.04.2024
  3.04.2024

  Dzień dobry,

  chciałabym zapytać o bibliografię załącznikową w systemie „autor – rok”. Czy formułę [w:] możemy stosować także w opisie artykułu w czasopiśmie (czego nie stosuje się w bibliografii w tradycyjnym systemie)? Czy nazwy czasopism ujmuje się w cudzysłów w tego typu bibliografii?

  Pozdrawiam serdecznie.

  Martyna

 • Wyliczenie wypunktowane

  13.03.2024
  13.03.2024

  Dzień dobry, przeszukałem zasoby Poradni, posługując się słowami "lista" i "wyliczenia", ale nie znalazłem odpowiedzi.

  Czy tworząc wyliczenie, poprzedzające je zdanie mogę kończyć dwukropkiem? Wydaje mi się to oczywiste, jednak niedawno współpracownik zarzucił mi błąd. Poniżej przykłady.

  Odpowiedz sobie na poniższe pytania:

  1. ...

  2. ...

  3. ...


  CZY


  Odpowiedz sobie na poniższe pytania.

  1. ...

  2. ...

  3. ...


  Z góry dziękuję za pomoc. Michał Gawlik

 • styczeń ’24

  10.03.2024
  10.03.2024

  Szanowni Państwo,

  czy można pomijać cyfry w datach z XXI wieku, np. Styczeń '24 zamiast Styczeń 2024?

  Z poważaniem,

  Izabela D.

 • Wykrzyknik i pytajnik w nawiasie ((!), (?))

  10.03.2024
  10.03.2024

  Dzień dobry,

  czy wykrzyknik w nawiasie powinien być poprzedzony spacją: „w poradzie sprzed 20(!) lat przeczytałem” czy „20 (!)”?

 • Oznaczenia pyłu zawieszonego

  7.03.2024
  7.03.2024

  Dzień dobry!

  Trafiłem ostatnio na informację, że zapis typu „PM 2,5” (chodzi o pył zawieszony) wymaga albo zapisu ze spacją przed liczebnikiem (jak wyżej), albo umieszczenia liczebnika (czyli „2,5”) w indeksie dolnym. Czy rzeczywiście tak jest? Jeśli tak, z czego wynika konieczność zapisu właśnie w indeksie dolnym?

 • Oznaczanie pseudonimów

  7.03.2024
  7.03.2024

  Czy wyrażenie „partyzant ps. »Ponury«” jest zgodne z zasadami pisowni? Czy w tym przypadku można równocześnie stosować skrót „ps.” i cudzysłów? Taka forma jest dość często stosowana w literaturze, choć osobiście mam wątpliwości czy zapis taki jest prawidłowy. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 • Miejsce ampersandu w wierszu

  24.02.2024
  24.02.2024

  Dzień dobry. Moje pytanie dotyczy składu. Gdzie powinien stać ampersand (&), jeśli np. wielowyrazowa nazwa, w skład której wchodzi, obejmuje więcej niż jeden wers: na końcu pierwszego czy na początku następnego?


  .....Johnson &

  Johnson........

  czy

  ........Johnson

  & Johnson.....

 • Indeksy górne i dolne

  23.02.2024
  23.02.2024

  Czy istnieją w języku polskim zasady wskazujące wielkość czcionki dla indeksów górnych i dolnych? Czy np. stosując czcionki dla tekstu podstawowego wielkość 12, to tekst w indeksie dolnym i górnym, powinien lub zaleca się, aby miał wielkość np. 66% wartości wielkości indeksu podstawowego? A może jest to dowolny styl autora i może przyjąć własne reguły wielkości czcionek w indeksach dolnych i górnych?

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego