Czechy czy Republika Czeska?

Czechy czy Republika Czeska?

17.11.2020
25.03.2003

W polskim tłumaczeniu traktatu zjednoczeniowego z Unią Europejską (a konkretnie – w tekście dostępnym w portalu Gazeta.pl) nagminnie występuje wyrażenie Republika Czeska, podczas gdy w tych samych kontekstach (często wręcz w tym samym zdaniu) pisze się: Polska, Węgry, Estonia itd. Czy w takim wypadku Republika Czeska nie jest po prostu niefortunną kalką z angielskiego Czech Republic? Chyba należałoby napisać Czechy, a Republikę Czeską zarezerwować dla tych kontekstów, w których podaje się pełne nazwy państw: Rzeczpospolita Polska, Republika Węgierska itp. Problem ten dotyczy zresztą nie tylko przytoczonego traktatu, ale i innych publikacji, jak np. reklamy biur turystycznych.

Zgadzam się, wyrażenie Republika Czeska to – we wspomnianych kontekstach – najpewniej kalka nazwy angielskiej. Podstawowa nazwa tego państwa w języku polskim to Czechy, zaś Republika Czeska jest nazwą oficjalną. Słuszna jest też sugestia, iż należy w danym tekście stosować nazwy jednego typu, np. jednowyrazowe lub złożone – oficjalne.

W związku z tym, że istnieją instytucje, również rządowe, zajmujące się normalizacją nazewnictwa, należy to uznać za krok wstecz w tym zakresie.

Porada opublikowana: 25.03.2003

Jan Grzenia, Uniwersytet Śląski
  1. 17.11.2020

    Nazwa Republika Czeska w najmniejszym stopniu nie jest kalką z angielskiego, tylko bierze się z uznania, że Czechy są tylko jedną z krain, które razem z Morawami i Śląskiem Czeskim tworzą Republikę

    Tomasz Orlowski
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego